မဂၤလာ ပါ......

သူငယ္ခ်င္ေတြ အတြက္ လုပ္ေပးခ်င္တာေတြ အရမ္မ်ားေနတယ္
လုပ္ခြင့္ရတာေတြ အရမ္နဲေနတယ္...အမ်ားၾကီး ေပခ်င္တယ္...
လိုအပ္တာေတြ ႐ွိေနေသးပါတယ္...ၾကိဳးစားၿပီး သင္ယူေနတယ္.

0 comments: